Spolupráca

Projekt ECO TOUR ECO GLASS TOUR oslovílo počas dvoch mesiacov na 29 koncertoch po celom Slovenku viac ako 12.000 ľudí. Cieľovú skupinu budú tvoriť prevažne žiaci a študenti základných a stredných škôl, učitelia a rodičia. Prostredníctvom publicity a výstupov projektu ECO TOUR a ECO GLASS TOUR bude oslovená aj verejnosť a široké masy.

Boli by sme úprimne radi, keby bola Vaša spoločnosť súčasťou časti programu, v ktorej Vám ponúkame nielen výborný priestor pre propagáciu, ale aj dôležité spojenie Vašej značky s ekologickým prístupom k životnému prostrediu. Veľmi radi by sme s Vami prediskutovali možnosti spolupráce na tomto projekte a dohodli sa na poskytnutí reklamy počas trvania turné a v jeho následných výstupoch.

Environmentálne povedomie je vysoko aktuálnou témou. Veríme, že ak budeme spolupracovať so spoločnosťami, ktorým záleží na budúcnosti našej planéty a skombinujeme naše posolstvo s hudbou, tancom a interaktívnymi hrami, zvýšime úroveň ekologického povedomia na celom Slovensku.

V prípade záujmu o spoluprácu nás prosím kontaktujte.

Ďakujeme

© Copyright EcoTour 2012 - 2018