PROJEKT ECO TOUR JE POD ZÁŠTITOU: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

O projekte

Zapnúť svetlo, nabiť mobil, pustiť televíziu alebo zohriať jedlo sú aktivity, ktoré považujeme za neoddeliteľnú súčasť nášho každodenného života. Ako však taká elektrina vzniká a ako je možné, že je nám k dispozícii kedykoľvek a takmer kdekoľvek ? Spoločne na to prídeme v rámci eko-výchovného programu ECO ENERGY TOUR s Thomasom Puskailerom a Martinom Madejom / Ondrejom Antálkom, ktorý sa môže konať aj vo vašej obci či meste.

ECO ENERGY TOUR je nová vzdelávacia šou, počas ktorej sa žiaci oboznámia so svetom energie. Cieľom šou je zábavným spôsobom vysvetliť žiakom aké rozličné zdroje energie máme na svete a na Slovensku k dispozícii, ako a na čo všetko energiu využívame a akým spôsobom sa dostane až ku nám domov. Nakoľko sa program ECO TOUR venuje problematike životného prostredia a ekológie, program poukazuje na dôležitosť využívania zelenej energie a taktiež ponúka jednoduché tipy a triky na šetrenie elektrickej energie, ktorými môžeme výrazným spôsobom zlepšiť stav našej planéty.

Čo môžete očakávať?

Hodinový interaktívny program, ktorého súčasťou sú súťaže, pokusy, kvíz, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami šou biznisu. Na záver deti poteší aj autogramiáda Thomasa Puskailera a Martina Madeja / Ondreja Antáleka.

Ako sa môžete prihlásiť?

Koncerty sa organizujú v spolupráci so školou. Úlohou školy je zabezpečiť priestor (odporúčame kultúrny dom či iný vhodný priestor), my zabezpečíme technickú realizáciu (vrátane ozvučenia). Presnejšie termíny si dohodneme s vybranými školami individuálne.

Svoj záujem nám nahláste e-mailom na info@ecotour.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

Aký odpad tvoril človek v minulosti a ako je tomu v súčasnosti? Aká je cesta odpadu a ako obmedziť jeho tvorbu? Spoločne na to prídeme v rámci eko-výchovného koncertu ECO Recykluj TOUR s Thomasom Puskailerom a Martinom Madejom / Ondrejom Antálkom, ktorý sa môže konať aj vo vašej obci či meste.

Všade okolo nás sa hovorí o recyklácii, separácii, o zbytočných obaloch, či uvedomelom nakupovaní. Napriek tomu, mnohí z nás odpad netriedia a nakupujú stále rovnaký tovar bez ohľadu na jeho dopad na životné prostredie. Ak však nechceme žiť na jednom veľkom smetisku, je na čase, aby sme si osvojili niekoľko dôležitých zásad zodpovedného správania.

Čo môžete očakávať?

Hodinový interaktívny program, ktorého súčasťou sú súťaže, kvíz, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami šou biznisu. Na záver deti poteší autogramiáda Thomasa Puskailera a Martina Madeja / Ondreja Antáleka.

Ako sa môžete prihlásiť?

Koncerty sa organizujú v spolupráci so školou. Úlohou školy je zabezpečiť priestor (odporúčame kultúrny dom či iný vhodný priestor), my zabezpečíme skvelý program a technickú realizáciu (vrátane ozvučenia). Presnejšie termíny si dohodneme s vybranými školami individuálne.

Svoj záujem nám nahláste e-mailom na info@ecotour.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

Pozývame vás na populárny eko-výchovný koncert ECO H2O TOUR s Thomasom Puskailerom a Martinom Madejom / Ondrejom Antálkom, ktorý sa môže konať aj vo vašej obci či meste. Vydajte sa s nami po ceste vody od prameňa k ústiu, spoznajte kolobeh vody a jej význam pre človeka. Popremýšľajte spolu s nami nad tým, ako vodou šetriť.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo sa deje po otočení vodovodným kohútikom? Asi každý očakáva také množstvo pitnej vody, koľko potrebuje. Málokto sa zamyslí, odkiaľ voda pochádza, kam odteká, čo obsahuje, akú má čistotu, kedy sa z nej stane odpadová voda a akým spôsobom ju my sami znečisťujeme. Zriedkavo rozmýšľame nad tým, ako dlho vydržia jej zásoby a či nám v blízkej budúcnosti nehrozí jej nedostatok.

Čo môžete očakávať?
Hodinový interaktívny program, ktorého súčasťou sú súťaže, kvíz, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami šou biznisu. Na záver deti poteší aj autogramiáda Thomasa Puskailera a Martina Madeja / Ondreja Antáleka.

Ako sa môžete prihlásiť?
Koncerty sa organizujú v spolupráci so školou. Úlohou školy je zabezpečiť priestor (odporúčame kultúrny dom či iný vhodný priestor), my zabezpečíme technickú realizáciu (vrátane ozvučenia). Presnejšie termíny si dohodneme s vybranými školami individuálne.

Svoj záujem nám nahláste e-mailom na info@ecotour.sk. Tešíme sa na spoluprácu!

Po úspešných ECO GLASS TOUR a ECO MINI TOUR Thomas Puskailer spolu s Martinom Madejom,  v spolupráci so SAŽP, predstavia svoju novú vzdelávaciu šou pod názvom – ECO MOBILITY TOUR. Cieľom tour je nenásilnou  zábavnou formou zvýšiť environmentálne povedomie žiakov, a tak priblížiť problematiku mobility v mestách. Pri zostavovaní scenára spolupracovali interpreti s odborníkmi zo SAŽP. Súčasťou ekokoncertov je bohatý interaktívny program, v rámci ktorého sú krátke videá (eko-odkazy) so známymi osobnosťami šou biznisu ako napríklad s Adelou Banašovou, Sajfom a Nelou Pociskovou. Program je doplnený pesničkami, súťažami a hovoreným slovom.

Hodinový výchovný koncert je určený  žiakov základných škôl na Slovensku. Po jeho skončení je pripravená  autogramiáda oboch umelcov.  Počas  koncertu môžu jeho účastníci získať v rôznych súťažiach od SAŽP praktické vecné ceny, zúčastnená škola  zároveň obdrží balíček metodických materiálov zameraných na problematiku environmentálnej výchovy. Spevák a muzikálový herec Thomas Puskajler plánuje prezentovať výchovné koncerty aj na ďalších školách v rámci Slovenska. Vtomto roku 2014 na svoje ECO TOUR získal záštitu Ministerstva životného prostredia SR. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na mail: info@ecotour.sk

Mediami označovana ako “Najlepšia Ekologická Show na Slovensku”Strom života v spolupráci s Thomasom Puskailerom a Martinom Madejom organizuje ECO MINI TOUR. Ide o pokračovanie úspešnej série ECO GLASS TOUR – ekovýchovných koncertov, ktorá prebehla v roku 2013. Na tejto jedinečnej akcii sa zúčastnilo 35 škôl a približne 10.000 detí. ECO MINI TOUR je platforma bez časového ohraničenia. Pokračovať bude aj v ďalších rokoch. Cieľom ECO MINI TOUR je nenásilnou formou zvýšiť ekologické povedomie žiakov základných a stredných škôl Slovenska a zábavnou formou im priblížiť tematiku recyklácie. Súčasťou ekokoncertov je bohatý interaktívny program, v rámci ktorého sú krátke videá (eko-odkazy) so známymi osobnosťami šou biznisu. Program je doplnený výbornými pesničkami, tancom a hovoreným slovom. Nad organizáciou prebralo záštitu Občianske združenie Strom života, ktoré sa venuje environmentálnej výchove a vzdelávaniu detí a mládeže s pôsobnosťou na celom území SR už viac ako 30 rokov.

Dĺžka koncertu je približne jedna hodina, po skončení ktorého prebehne autogramiáda Thomasa Puskailera a Martina Madeja. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na mail: info@ecotour.sk

ECO TOUR je platforma, ktorá sa snaží priblížiť tematiku životného prostredia a ekológie žiakom a študentom základných a stredných škôl na Slovensku. ECO TOUR je platforma bez časového ohraničenia. Pokračovať bude aj v ďalších rokoch, pričom témy ďalších ročníkov budú zamerané na rôzne oblasti ekológie. V prípade, že by ste sa chceli stať partnerom platformy ECO TOUR, prosím prejdite na sekciu spolupráca. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na: Robert Maple +420 723 293 882 (CZ) alebo na mail: info@ecotour.sk.

V roku 2012 bola v rámci platformy realizovaná séria piatich koncertov s názvom ECO TOUR 2012, ktorá sa snažila prostredníctvom atraktívnej audio-vizuálnej show priblížiť tému environmentalistiky a ekológie mladým ľuďomIniciátorom platformy ECO TOUR je spevák Thomas Puskailer. Viac informácii o sérii koncertov ECO TOUR 2012 nájdete tu.

 

ECO GLASS TOUR je séria výchovných koncertov, ktoré sa snažia priblížiť tematiku recyklácie a významu skla žiakom a študentom základných a stredných škôl na Slovensku. Tento projekt kombináciou hudby, tanca, filmu a súťaží šíri nenásilnou formou osvetu správneho prístupu ľudí ku sklu. Sú to práve deti, ktorých záujem a nadšenie o našu planétu chce tento projekt povzbudiť, aby si už od útleho veku budovali pozitívny a ohľaduplný vzťah k životnému prostrediu.

Séria výchovných koncertov ECO GLASS TOUR prebiehalo v mesiacoch máj a jún 2013 a zavítalo do 23 miest a obcí Slovenska. Na tejto jedinečnej akcii sa zúčastnilo 35 škôl a približne 10.000 detí. Organizáciu ECO GLASS TOUR má pod záštitou občianske združenie Strom života a spevák zo súťaže Česko Slovenská SuperStar Thomas Puskailer, ktorý je aj hlavným protagonistom koncertov. Okrem speváka na koncertoch vystúpili aj tanečná skupina RDS Company a moderátor Martin Madej.

Projekt ECO GLASS TOUR bol financovaný z prostriedkov Zväzu sklárskeho priemyslu SR a Recyklačného fondu. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na mail: info@ecotour.sk

© Copyright EcoTour 2012 - 2020