PROJEKT ECO TOUR JE POD ZÁŠTITOU: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Spätné Väzby Eco Tour

Košice, Základná škola Mateja Lechkého.
Dňa 26.10.2016 sa na našej škole konal koncert s enviromentálnou tematikou ECO TOUR. Thomas Puskailer a Martin Madej, ktorí boli sprievodcami a zároveň spevákmi a tanečníkmi, nám odovzdali nové poznatky o dôslednom separovaní odpadov a šetrení nielen vodou, ale aj elektrickou energiou. Mnohí žiaci pokladajú vystúpenie oboch spevákov za najlepšie a najzábavnejšie vystúpenie, ktoré sme doteraz na škole mali. ECO TOUR obaja speváci robili s radosťou, čo bolo cítiť aj po skončení koncertu na autogramiáde. Thomas a Martin boli úžasní, trpezliví a usmiatí. Ich dobrá nálada bola veľmi nákazlivá, jednoducho sme sa nielen bavili, ale aj veľa nového naučili. Odteraz nám bude na ekológii a životnom prostredí ešte viac záležať !
Mgr. Anna Tkáč

Valaská – ZŠ J. Simana.
Dňa 20.4.2016
Vďaka za koncert – bol super. Často na výchovných koncertoch decká potajme hrajú na mobiloch alebo rečnia, ale tu to nehrozilo. Hodina koncertu ubehla ako nič, koncert mal spád, dynamiku, všetci boli zaujatí aj pesničkami, hudbou ale aj veselými sprievodnými slovami, ktoré boli k tomu ešte aj poučné. SUPER! Klobúk dole k takémuto eko-vyučovaniu!
s pozdravom Zuzka Slezáková

viac Spätné Väzby Eco Tour tu