PROJEKT ECO TOUR JE POD ZÁŠTITOU: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Spolupráca

Projekt ECO TOUR ECO GLASS TOUR oslovílo počas dvoch mesiacov na 29 koncertoch po celom Slovenku viac ako 12.000 ľudí. Cieľovú skupinu budú tvoriť prevažne žiaci a študenti základných a stredných škôl, učitelia a rodičia. Prostredníctvom publicity a výstupov projektu ECO TOUR a ECO GLASS TOUR bude oslovená aj verejnosť a široké masy.

Boli by sme úprimne radi, keby bola Vaša spoločnosť súčasťou časti programu, v ktorej Vám ponúkame nielen výborný priestor pre propagáciu, ale aj dôležité spojenie Vašej značky s ekologickým prístupom k životnému prostrediu. Veľmi radi by sme s Vami prediskutovali možnosti spolupráce na tomto projekte a dohodli sa na poskytnutí reklamy počas trvania turné a v jeho následných výstupoch.

Environmentálne povedomie je vysoko aktuálnou témou. Veríme, že ak budeme spolupracovať so spoločnosťami, ktorým záleží na budúcnosti našej planéty a skombinujeme naše posolstvo s hudbou, tancom a interaktívnymi hrami, zvýšime úroveň ekologického povedomia na celom Slovensku.

V prípade záujmu o spoluprácu nás prosím kontaktujte.

Ďakujeme

© Copyright EcoTour 2012 - 2020